مصاحبه‌

q--q-----دواندن وسیع ترین بخشهای جامعه را به همان خوبی در جوهره دارد که توسُل به سرکوب سخت در مورد فعالترین بخشهای آن. آقای روحانی و کابینه...
2017-12-14-15-34-33 می‌پذیرد. روشن است که این اعلامیه فقط بیانیه ای اخلاقی نیست، بلکه استناد مداوم به آن در عرصه جهانی نشان دهنده آن است که...
2017-12-12-21-40-36باشد و وظایف یک دولت و یا حکومت در شکل و مفهوم ملی را به اجرا بگذارد از مرزهای ملی عبور کرده است. برای شناخت...
q--q-و فقط هم مختص این یا آن بخش دیر پیوسته از جهان به روندهای فراگیر بشریت نیست. در ایران نیز که به خاطر مختصات جمعیتی...
q-q-------- ایران در سالهای بعد از انقلاب ایران و همزمان کردستان روژهلات پشت جبهە مطمئنی برای جنبش و مبارزە کوردهای عراق علیە رژیم صدام حسین،...

فرهنگ و هنر

q--q-----دواندن وسیع ترین بخشهای جامعه را به همان خوبی در جوهره دارد که توسُل به سرکوب سخت در مورد فعالترین بخشهای آن. آقای روحانی و کابینه...
2017-12-14-15-34-33 می‌پذیرد. روشن است که این اعلامیه فقط بیانیه ای اخلاقی نیست، بلکه استناد مداوم به آن در عرصه جهانی نشان دهنده آن است که...
2017-12-12-21-40-36باشد و وظایف یک دولت و یا حکومت در شکل و مفهوم ملی را به اجرا بگذارد از مرزهای ملی عبور کرده است. برای شناخت...
q--q-و فقط هم مختص این یا آن بخش دیر پیوسته از جهان به روندهای فراگیر بشریت نیست. در ایران نیز که به خاطر مختصات جمعیتی...
q-q-------- ایران در سالهای بعد از انقلاب ایران و همزمان کردستان روژهلات پشت جبهە مطمئنی برای جنبش و مبارزە کوردهای عراق علیە رژیم صدام حسین،...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

فریبرز آبدانان
سرپل ذهاب و دشت ذهاب منطقهای استراتژیک هستند و با وجود تنوعات مذهبی و موقعیت مهم جغرافایی اش از اهمیت بالای برخوردار هستند ،در تیئوری های ژیئو پلتیک یکی از استراتژیک و مهمترین جغرافیای سیاسی ،مذهبی اقتصادی ،فرهنگی در خاور میانه محسوب میشود ...

در این دیار اهورایی کوردستان ملت کورد با مذهب و آیین مختلف در کنار هم زندگی کرده اند وهیچ گونه مشکلی با هم نداشته ودر شادی غم درکنار یکدیگر بوده اند ،این دیار مردمانی است که با فرهنک بلند تاریخیشان توان تحمل تفاوتها را داشته ودارند...
همدردی و اتحاد ملت کورد در همکاری زلزله زدگان استان کرماشان زلزله ای بود که ستونهای فاشیزم فارس را لرزاند،نظام فاشیستی ایران چنین پلان پلیدی دارد که چنان ضربه محکمی بر مردم این منطقه وارد کندکه تا سالها نتوانند کمر راست کنن!
سرپل ذهاب منطقه ای است که در آن ملت کورد از هر دو مذهب شیعه و سنی و هم چنین آیین یارسان در آنجا زندگی میکنند...
رژیم در تلاش است با توضیع ناعادلانه کمکهای مردمی و ... در برخی مناطق هرج و مرج ایجاد کند و باعث تفرقه شود و از تفاوتهای مذهبی و دینی در این وضعیت حساس سوء استفاده کند...
اما هموطنان کورد بسیار آگاهتر از آنند و رشد ملی و هویت خواهی و اتحاد و همبستگی و همدردی در تمام کوردستان و بخصوص کرماشان و ایلام در این چند سال به اوج خود رسیده است مردم کورد کرماشان و ایلام اکنون بیش از سالها پیش به این نتیجه رسیده اند که در چنگال فاشیزم فارس مستعمره ای بیش نیستن ...
اما باز هم ضروری است که با هم بکوشیم و روشنگری کنیم تا گر عده ای قلیل در بین ما کوردها باشد که تاکنون به وقاحت و فضاحت فاشیزم فارس پی نبرده و خصائل رذیله فاشیزم را نمیشناسد آگاه کنیم مبادا سبب این خیانت شوند ...
ما کوردها با هر آیین و مذهبی در کنار همدیگر با اتحاد و همدلی زندگی میکنیم و بارها ثابت کرده ایم که کورد بودن مرز مذهبی و جغرافیایی نمیشناسد ،برای شنگال که کورد ئیزدی بودن باهم غمگین شدیم ،در آزادی کوبانی باهم شادی کردیم ،در پیروزی رفراندوم تاریخی باشور که تمام فاشیستهای منطقه را لرزاند باهم شادی کردیم،در کرکوک باهم گریه کردیم ،و اما آن روز هم فرا میرسد که برای استقلال کوردستان با هم پیروزی را جشن بگیریم و با هم شادی کنیم ....
کورد بوده ایم و کورد خواهیم ماند...

15/11/2017

 

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4