مصاحبه‌

2018-01-18-18-00-06ژیم را بە دنبال داشتە باشد چشم امید بە رژیم و سیاست و چگونگی تامل رهبران ایران با انان ، نوید دگرگونی سیاست جهانی واقلیمی...
2018-01-14-05-12-56آن فراطبقاتی است و همه ی آنها را در برمیگیرد که این نظام را نمیخواهند. و اینها هر روز بیشتر شده اند و میشوند. خاکستری ها...
2018-01-13-11-08-35شرایط بحرانی تفاسیر و اظهاراتی غیردقیق و بعضا نادرست از برخی وقایع و سخنان او ارائه می شود و بعضا گزینش وی را به توطئه...
2018-01-11-20-44-03بدنه‌ی جنبش تنها میخواست میرحسین موسوی را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند تا بی توجه به آنچه در لایه های زیرین جامعه میگذرد، برای بازسازی...
2018-01-11-20-38-44با مقامات ایران در ارتباط بوده ايم. احترام متبادل پایه روابط ما است، انتظار داریم تا همه از خشونت بپرهيزند و حق آزادى بیان تضمین...

فرهنگ و هنر

2018-01-18-18-00-06ژیم را بە دنبال داشتە باشد چشم امید بە رژیم و سیاست و چگونگی تامل رهبران ایران با انان ، نوید دگرگونی سیاست جهانی واقلیمی...
2018-01-14-05-12-56آن فراطبقاتی است و همه ی آنها را در برمیگیرد که این نظام را نمیخواهند. و اینها هر روز بیشتر شده اند و میشوند. خاکستری ها...
2018-01-13-11-08-35شرایط بحرانی تفاسیر و اظهاراتی غیردقیق و بعضا نادرست از برخی وقایع و سخنان او ارائه می شود و بعضا گزینش وی را به توطئه...
2018-01-11-20-44-03بدنه‌ی جنبش تنها میخواست میرحسین موسوی را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند تا بی توجه به آنچه در لایه های زیرین جامعه میگذرد، برای بازسازی...
2018-01-11-20-38-44با مقامات ایران در ارتباط بوده ايم. احترام متبادل پایه روابط ما است، انتظار داریم تا همه از خشونت بپرهيزند و حق آزادى بیان تضمین...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

جهانبخش خوش هيكل

ظرف چند روز گذشته تفاسیر متفاوتی از دلایل عقب نشینی کردها از کرکوک دومین منطقه نفت‌خیز عراق از سوی کارشناسان مسائل سیاسی منطقه ارائه شده است که هر کدام در برگیرنده بخشی از حقیقت ماجرااست. آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است موضوع ردپای پررنگ ناسیونالیسم فرقه‌گرای ایرانی و رویای ایجاد هلال شیعی در این رویداد بود. فرقه‌گری در ایران همواره بر دو پایه ملی گرایی و شیعی گری استوار بوده است و خط مشی و پایه‌های فکری این دو ستون از سوی نویسندگان و صاحب‌فکران و دانشگاهیان ایرانی ترسیم شده‌است و به وسیله سیاستمداران و دولتمردان ایرانی اجرا و به منصه ظهور رسیده‌ است.

بی گمان نقش اصلی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در قبولاندن عقب‌نشینی به کردها و سپردن مناطق نفت‌خیز کرکوک به نیروهای بسیجی شیعه عراق موسوم به حشد شعبی بر همگان هویدا و آشکار است و بر همین اساس بررسی شخصیت و جایگاه قاسم سلیمانی در اجرای خط مشی تمامیت خواهی ناسیونالیسم شیعی - فارسی لازم و ضروریست. تقلیل شخصیت قاسم سلیمانی به یک تروریست و یا تنها فرمانده بخشی از سپاه پاسداران می تواند چهره و نقش این مهره کلیدی ناسیونالیسم فرقه‌گرای ایرانی را کمرنگ نماید. برای شناخت این بازیگر مهم این ناسیونالیسم باید به پشتیبانی و حمایت بی دریغ و آشکار روشنفکران نویسندگان و دانشگاهیان

Read more...

 

بیژن قبادی

دیروز کە با نقش مستقیم و رل اصلی "کرد" آخرین محل استقرار رسمی "داعش" (رقە) آزاد شد و جریانی کە با توسل بە تعصبات و هیجانات کور مذهبی جهان را تهدید میکرد، دیگر در آن شکل و نام و قوارە سیر نزولی طی می کند. در این گیرودار جدای از "کرد" کە حتی بیشتر از حد متعارف خود و با حداقل امکانات بە مصاف یکی از درندەترین نیروهای عصر حاضر رفت و دین خود را بە جهانیان ادا کرد، بقیە کە از دور دستی بر آتش داشتند و از بیم رخنە آن بە خانە خود بە تکافو افتادە بودند، سرمست از این پیروزی بە نقش و توان خود می بالند.

این نیرو هرچی بود فاقد جغرافیایی مرسوم و رسمیتی قانونی و سپانسر مستقیم بود. اما باید بە جهانیان یاد آور شد کە رؤیای این پیروزی متصل بە کابووسی بە مراتب دهشتناکتر شدە است.

نیرویی امروز جایگزین داعش شدە است کە هم موضوعیت وجودی قانونی دارد، هم گسترە جغرافیایی رسمی و شناختە شدە دارد، بە همان ایدئولوژی و چە بسا رادیکالتر از آن مجهز است. اسپانسر و آبشخور فکری، تدارکاتی، مالی و تسلیحاتی اش سیستمی است کە چهل سال است مانع

Read more...

 

افشین غلامی

قبل از شروع مبحثم،من (فرض پروژه کشور کردی را همواره فرض شکست خورده ای دانسته ام،نه به این دلیل که امکان شکل گیری آن وجود ندارد بلکه به دلیل مانع جوهری که این خواسته را هر بار به تعویق می اندازد. لذا در ادامه با اتکا به استدلال ها پاسخ این فرض را خواهم داد).

به این جمله که در ذهن جامعه کردی و حتی غیرکردها متبادر می شود توجه کنید:

در پیش چشم جهانیان، اقدامات کردهای عراق و حرکت به سمت ایجاد کشور کردی را شکست دادند و یا در حال شکست دادن، هستند.این جمله به نظر از لحاظ مفهومی کمی دقیق نیست و من اصرار دارم که آن را تصحیح کنم.

بدین صورت که:

در پیش چشم جهانیان، کردهای عراق"خود"شان حرکت به سمت ایجاد کشور کردی را شکست دادند و یا در حال شکست دادن، هستند.

بنده معتقدم این جمله بار معنایی درستتری را منتقل می کند چرا که بصورت یک جمله استفهامی دلیل اصلی را به مخاطب القا می کند که "خود ،خود را شکست داد"

حال به تاریخ مبارزات کردی برگردیم و جامعه ای که از بطن آن ادبیات انقلابی و حق طلبانه برخواسته است.از لحاظ مردم شناسی کردها دارای ادبیات مقاومت و فرهنگ کهنی در خصوص نبرد با دشمنان و همچنین

Read more...

 

بهزاد خوشحالی

تاکنون تعداد بسیار اندکی از ژنتیک شناسان جمعیتی به بررسی خاستگاه کوردها از نگاه DNA میتوکندریال یا mtDNA پرداخته اند.(میتو گونه ای ساختارهایی درون سلول هستند که انرژ ی مواد غذایی را به انرژی قابل استفاده در سلولها تبدیل می کنند. هرچند که اغلب DNA ها در کروموزوم داخل هسته قرار می گیرند. میتوکندری ها مقادیر کوچکی از DNA های خودشان را دارند. این مواد ژنتیکی DNA میتوکندریال یا mtDNA نامیده می شوند. در انسانها mtDNAاز حدود ۱۶٫۵۰۰ بلوک سازنده (base pair) تشکیل شده اند).
همه ی مطالعات منتشر شده تا به امروز عمدتا با این نتیجه گیری مطابقت داشته اند که کوردها از طرف مادری، اساسا توسط کلان های (clans) مادرانه تشکیل شده اند که سایر مردمان خاورمیانه و بعدها اروپایی ها را نیز به وجود آورده اند. در این رابطه و به عنوان کلان غالب کوردها، خطوط U از DNA میتوکندریال(mtDNA) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. برخی از این خطوط مانند U5 بسیار کهن و به حدود 50000 هزار سال پیش از میلاد بازمی گردند و حتی در خاورمیانه هم به ندرت وجود دارند، اما جالب است بدانیم که این کهن شاخص، تنها در کوردها یافت شده است. بر اساس شواهد ژنتیک، برخی از این مادران، حتی شاکله ی وراثتی مهاجران باستان به اروپا را نیز به وجود آورده اند و به نوعی می توان گفت کوردها مادران باستانی بسیاری از اروپایی ها نیز به شمار می آیند.
کوماس و دیگران (2000)
یک مطالعه ی محدود درباره ی خاستگاه مادری کوردها توسط ژنتیک شناسان جمعیتی دانشگاه های بارسلونا و پراگ انجام شد. نخستین کسی

Read more...

 

آزاد ولدبیگی

این روزها تب استقلال طلبی، اقلیم کردستان عراق را بیش از پیش فراگرفتە است و هولیر شاهد ترافیک دیپلماسی سنگینی در این زمینە می‌باشد. مبارزات مردم کردستان عراق بە منظور احقاق حقوق ملی خود نزدیک بە یک سدە است کە ادامە دارد. پس از سقوط دولت عثمانی و اشغال ولایت موصل (کە بخش اعظم کردستان کنونی عراق را در بر میگرفت) از سوی استعمارگران انگلیسی، شیخ محمود برزنجی در سال ١٩١٩ علم استقلال خواهی را برافراشت و با انگلیسیها بە مبارزە برخاست. در آغاز ظهور مشکل موصل، انگلیسیها وعدە دادند ولایت موصل را بە یک کشور مستقل تبدیل نمایند. با شکست این طرح، قرار بر این شد کە ولایت موصل با کشور عراق بصورت کنفدرالیسم ادارە شود. اما بعدها با اعمال نفوذ ملک فیصل و پیشنهاد ایشان، مقرر شد ولایت موصل بە عراق الحاق گشتە وبصورت فدرالیسم ادارە شود. اما این وعدە نیز هیچگاە تحقق نیافت و، عراق شروط اعمال شدە از سوی جامعە ملل آن زمان را در مورد متعهد بودن بە حقوق کردها در چهارچوب دولت جدید عراق، برای پذیرش این کشور در جامعە ملل را عملی نکرد و، تنها بە صدور قانون زبانهای محلی در سال ١٩٣٦ اکتفا نمود.

پس از شکست جنبش شیخ محمود و، الحاق ولایت موصل بە عراق در سال ١٩٢٥(٤ سال پس از تشکیل دولت نوپای عراق) کردها از پای ننشستە و مبارزات سیاسی، فرهنگی و بعضا نظامی خود را ادامە دادند. تشکیل حزب هیوا در سال ١٩٣٨ بە رهبری رفیق حلمی و، حزب دموکرات کردستان عراق در سال ١٩٤٦ بە رهبری ملا مصطفی بارزانی بیش

Read more...

 

 

"حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد" آقای ایرج فرزاد

کامران امین آوه

• ای کاش آقای فرزاد که‌ گویا مسلط به‌ اسلوب علمی برای تجزیه‌ وتحلیل مسائل سیاسی هستند روشن می‌ساختند که‌ کدام یک از نکات این ناسیونالیست تکفیر شده‌ که‌ ناسیونالیسمش" هنوز در محدودیتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دوره اقتصاد فئودالی و اقتصاد طبیعی در گشت و گذار است" مغایر با اصول غیرناسیونالیستی میباشد و "“کُرد” و ملت و قوم و عشیره کُرد [را] مبدا و پایان تاریخ جهان" دانسته‌ است ...

آقای ایرج فرزاد در نوشته‌‌‌ای تحت عنوان "حقیقت‌های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد، چند کلمه در باره نوشته آقای کامران امین آوه"، مطلب اینجانب تحت عنوان "زایشی نو" را دستاویزی برای تصفیه‌ حساب‌های شخصی با به‌ اصطلاح "ناسیونالیست"های کرد ایران و عراق قرار داده‌‌، بدون آنکه‌ عمده‌ نوشته‌ ایشان ربطی به‌ مطلب ‌اینجانب داشته‌ باشد هر آنچه‌ دل تنگشان خواسته‌ برزبان آورده‌‌‌اند، و در نهایت به‌ نتیجه‌‌گیری فاخرانه‌‌ "به‌ نمایش گذاشته‌ شدن خصائل و مشخصات ناسیونالیسم عقب مانده و ... از سوی نگارنده‌ این سطور رسیده‌‌اند.
امید میرفت ایشان برخلاف من که‌ به‌ گونه‌‌ای "غیر واقعی و غیر علمی" به‌ تحلیل وقایع پرداخته‌‌ام، به‌ شیوه‌‌ای مستدل و علمی به‌ تجزیه‌ وتحلیل جوهر و پیام "زایشی نو" بپردازند، ولی متاسفانه‌ ایشان مانند بسیاری

Read more...

ژیار کتابی قهرمان ووشو اسبق جهان

یکی از تراژیک‌ترین مسایل مربوط به اعتیاد در ایران، اعتیاد جوانان به مواد مخدر در شهرهای کردستان است. جوان ناکام‌مانده برای فرار از مشکلات اجتماعی و خانوادگی، تبعیض و فقر و دیگر معضلات ساخته‌شده از سوی جمهوری اسلامی، متاسفانه به مواد مخدر پناه می‌برد. پناه به چیزی می‌برد که ویرانگر خانواده و جامعه است و مشکل روح و روان آدمی را به بالا ترین درجه می‌رساند. متاسفانه امروز اعتیاد به مواد مخدر در کردستان دامن کودکان و نوجوانان را نیز گرفته است.

اعتیاد یکی از ابزار جنگ نرم جمهوری اسلامی است که سرمایه‌گذاری و تمرکزی جدی بر روی این موضوع به‌عمل آمده است. حکومت جمهوری اسلامی به‌علت ناکام‌ماندن در سیاست‌های پیشین خود برای به‌زانو درآوردن کوردستان که سرزمینی غنی از لحاظ فرهنگی، مادی و معنوی است، به توطئه‌ی گسترش اعتیاد در این سرزمین دست زده است. اعتیاد در جامعه می‌تواند جامعه را از لحاظ فرهنگی و سیاسی ذوب کند. جامعه‌ی معتاد، در مقابل فرادست خویش و قدرت, احساس ضعف و ناتوانی شدید می‌نماید . بدون شک ایجاد جامعه‌ای معتاد از اهداف اساسی جمهوری اسلامی است که هیچ‌گاه ارزشی برای جامعه و اراده‌ی آن قائل نشده است . و بدون شک جامعه کردستان از اولین روزهای انقلاب مردمی در بهمن ماه سال 1357 هدف حمله دشمنان قسم خورده خود قرار گرفته است و همچنان مایه دردسر دولتمردان جنایت پیشه اش.

Read more...

سامان رسول‌پور

یک: «شاخ» و «شار» در مبارزات کردهای عراق یک دوگانه مفهومی منفک اما مرتبط هستند. شاخ همان کوهستان و شار همان شهر است. جلال طالبانی با خروج از حزب دموکرات کردستان عراق و تاسیس اتحادیه میهنی کردستان، عناصر تازه ای را به جنبش سیاسی کردها در شاخ و بعدها شار افزود. علاوه بر حفظ رگه هایی از «کردایه‌تی» آن را ایدئولوژیزه هم کرد. مام جلال تلاش کرد بین ناسیونالیسم و سوسیالیسم توازنی ایجاد کند. در عمل چقدر موفق بود یا نبود، بحثی جداست اما او و جریانش در آن دوره، داشته‌های جنبش کرد در عراق را ارتقا دادند و جاذبه‌های تازه ای را به آن افزودند. جاذبه‌هایی که خصوصا برای طبقه شهری و به ویژه جوانان تحصیل‌کرده در شهرهای کردستان عراق و در زونی که بعدها زون «سبز» خوانده شد، یک نقطه عطف محسوب می شد.

دو: جلال طالبانی شب های زیادی روی تخته سنگ‌های قندیل و زیر بمباران و توپباران ارتش عراق خوابید. صدام حسین دربه‌در دنبال رهبر جوان و بلندپروازی می گشت که هم با ایده های سیاسی و هم با نیروی نظامی اش، خواب را از ارتش عراق و رهبری حزب بعث ربوده بود. این دوره فراز و فرودهای زیادی داشت. اما زمان فاکتور عجیبی است. بعدها ورق برگشت. رئیس جمهور سابق عراق دست بسته تحویل جلال طالبانی، شورشی دیروز و رئیس جمهور بعدی داده شد. جلال طالبانی

Read more...

 

چند کلمه در باره نوشته آقای کامران امین آوه

ایرج فرزاد

• هیچکس مانع این نیست که شما ناسیونالیست باشید و ناسیونالیست بمانید و تصور کنید که “کُرد” و ملت و قوم و عشیره کُرد، مبدا و پایان تاریخ جهان است. اما، همین را بگوئید! چه، برایتان توضیح دادم، که در کردستان مردمانی هستند و بوده اند و خواهند بود، که لازم نیست به صرف تولد در آن "خاک مقدس” حتما ناسیونالیست کرد و مرید و رعیت سر عشیره ها و شیوخ و خوانین اعصار سپری شده؛ و در خرافه ناسیونالیسم طلسم و افسون باشند ...

آقای کامران امین آوه، مطلبی نوشته است در اخبار روز با این عنوان: “زایشی نو”.
ایشات انگیزه و محرک خود را “به مناسبت پیروزی استقلال طلبان” در رابطه با همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق اعلام، کرده است. من نظرم را در باره “مساله کُرد” و اینکه با تشکیل دولت در هر بخش از “چهارپارچه”، و یا حتی، مثل موردی که با همه پرسی اخیر شاهد بودیم، در بخشی از کردستان عراق، “کردها صاحب دولت” بشوند، این مساله حل شده است، نوشته و گفته ام. در این مورد قطعا با موضع و رویکرد آقای امین آوه، و همه دوایر ناسیونالست کرد اختلاف نظر جدی دارم. برای اینکه خیال ایشان را هم آسوده کنم، من، نه به خاطر “سرود ای رقیب”، و یا تولدم در شهر سنندج، که بخاطر اینکه تشکیل یک دولت مستقل در کردستان عراق، به وضعیت آویزان حقوقی و مدنی شهروندان “اقلیم” پایان میدهد، با آن موافقم. بعلاوه پنهان نمیکنم، که علاقمند بودم که رهبری حل این معضل اجتماعی را رفقایم در جنبش کمونیسم

Read more...

سمیه پسندیده

تقویت و تعمیق مناسبات در سطوح بالا و همه جانبه با همسایگان یکی از پایه های سیاست خارجی دولت ایران است و بر همین اساس برقراری رابطه نزدیک با ترکیه بویژه در شرایط کنونی خاورمیانه یکی از اقدامات ضروری دستگاه سیاست خارجی ایران است. خبرگزاری اسپوتنیک- با توجه به جایگاه و نقش دارای اهمیت دو کشور در منطقه و همچنین در مناسبات دوجانبه، اراده مقامات عالی ایران و ترکیه بر توسعه مناسبات در همه عرصه ها با جدیت دنبال می شود و انتظارتبعات مثبت آن برای دو کشور و منطقه خواهیم بود.

هرمز جعفری کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در خصوص ابعاد و اهداف مورد انتظار از سفر اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران گفت: این سفر به نوعی تکمیل کننده رفت و آمدهای دیپلماتیک چند وقت اخیر منجمله سفر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به ترکیه و سفر همتای ترک ایشان آقای خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به ایران است. هرمز جعفری، سفر رجب طیب اردوغان در شرایط فعلی منطقه خاورمیانه را بسیار با اهمیت دانست. به طور حتم، آقای اردوغان با دستور کارهای دو جانبه منطقه ای و در راس آن موضوعات مربوط به تحولات کردستان عراق، تحولات سوریه و تحولات خلیج فارس و به خصوص مباحث تحریم روابط با قطر توسط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عازم ایران خواهد شد.

Read more...

بهزادخوشحالی

"ثبات خاورمیانه نه در گرو مساله ی اعراب- اسراییل، بلکه در گرو تثبیت مساله ی کوردها و چاره یابی نهایی برای آن است."

کوردستان به دلیل ویژەگی های ژئوسیاسی, مدنی و تاریخی, سرزمینی "شرقی" است و به جهت قرار گرفتن در مرکز خاورمیانه و مرکزیت دوایر متحد المرکز جغرافیای سیاسی (از نگاه ژان گاتمن) از جایگاهی ممتاز در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های منجر به بازدارندگی و اقدام در خاورمیانه و جهان برخوردار است. (اگرچه باید اذعان داشت ملت کرد تاکنون خود در هیچ یک از این اندرکنش ها عنصر عامل نبوده است.). با توجه به این موضوع که وضعیت ملت کورد در خاورمیانه اکنون در روندی قرار گرفته است که تغیییر در معادلات سیاسی_جغرافیایی منطقه را از هر زمان دیگری محتمل تر نموده است. تحلیلگر استراتژیست "پاول هوبرت "ژئوپلیتسین آمریکایی می گوید: "ثبات خاورمیانه نه در گرو مساله ی اعراب-اسراییل بلکه در گرو تثبیت مساله ی کوردها و چاره یابی نهایی برای آن است."

ترین جنبش های ملت کورد اشاره می کنیم:

الف)۱۹۱۴-۱۸۰۰

-جنبش عبدالرحمان پاشا بابان (سلیمانیه۱۸۰۸-۱۸۰۶)

-جنبش احمد پاشا بابان (سلیمانیه۱۸۱۲)

-جنبش کردهای

Read more...

 

سیمین صبری

چون یک ترک و عضوی ازمللی تحت ستم ملی‌ در ایران، از حقّ تعیین سرنوشت تمام ملت‌های تحت ستم در جهان به خصوص همسایگان‌مان که با آن‌ها در آینده در صلح و دوستی‌ می‌خواهیم زندگی‌ کنیم، حمایت بی‌ چون و چرا دارم، چون کسی‌ که هر جای لازم آمده به هر گونه افراطی گری از سوی هر طرفی‌ پاسخ رضایت بخش برای وجدان خود را داده‌ام . امروز هم می‌گویم که در اقلیم کردستان عراق و سرزمین‌های کردنشین عراق، کسی جز کردها نمی‌تواند حرف آخر را بزند.
چه مخالف و چه موافق شیوه‌های مبارزاتی دیگر ملت‌ها, از جمله کردها، باشم یا نباشم، معتقد هستم که کردها در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و عراق هم، به اندازه کافی‌ در راه احقاق حقوق ملی‌ خود مصیبت‌های ضدّ بشری و کشتارهای جمعی‌ دیده‌اند وصد البته شایسته آن هستند که امروز زمام امور خود را در چهارچوب تعاریف تصویب شده سازمان ملل در مورد حقوق ملت‌ها و حقوق بشر در دست گیرند.
معتقد هستم که در واقع ایجاد یک کشور مستقل کُرد در همسایگی ایران، به همان شکل که آزربایجان با تمام کاستیهایش نسبت به جوامع مدرن دارد، چون خاری در چشم جمهوری اسلامی است که همواره این کشور

Read more...

بهزاد کریمی

• با اینهمه اما اگر "اقلیم" بخواهد نتیجه رفراندوم را بی درنگ به تاسیس جمهوری کردستان ترجمه کند و پای اجرای آن رود، باید آن را به رسمیت شناخت. این درست است که مسئولیت پیامدهای تصمیم برای انجام رفراندوم و نتیجه گیری از آن بر عهده مدیریت آنست، اما وظیفه هر نیروی دمکرات در جهان، منطقه و کشور ما در اینست که جمهوری کردستان را در برابر زور و تعرض تنها نگذارد ...

همه‌پرسی در کردستان عراق پایان گرفت و "اقلیم" بر حق استقلال خود مهر قانونی کوبید. گرچه نتیجه هنوز اعلام نشده است اما قطعی است که از حدود ۷۵ درصد شرکت کننده در رفراندوم، بیشترینه بسیار قابل ملاحظه‌ای به آن رای مثبت داده‌اند. مردم کردستان عراق علیرغم تهدیدات بسیار و چندجانبه‌ای که از هر سو شنید، با شرکت در این رفراندوم و دادن رای آری قاطع به پرسش مطروحه، عزم و تصمیم خود را برای در دست داشتن سرنوشت خویش نشان داد. اکنون دیگر وضعیت نوینی شکل گرفته و باید دید تهدیدها علیه "اقلیم" تا چه میزان عملی خواهند شد و این ملت مورد تهدید در صورت عملی شدن آنها چه هزینه‌هایی باید تحمل کند و چه رویکردی در برابر فشارها در پیش بگیرد؟ اینها و پرسش‌های بسیاری در برابر ما قرار دارد. با همه اینها اما، نکته محوری اینست که ملت کرد در روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ با شکل دادن به سندی تاریخی پا در ورودیروندی نو نهاده است. موضع در برابر این تصمیم چیست؟

Read more...

 

منصور امان

رژیم جمهوری اسلامی با لشکرکشی به اُستانهای غرب کشور و تلاش افسار گُسیخته برای هراس افکنی در میان شهروندان کُرد، مُشت سیاست خود علیه همه پُرسی کُردستان عراق را نیز باز کرد. اگر تاکُنون کمترین ابهامی نسبت به انگیزه مُخالفت هیستریک رژیم ولایت فقیه با همه پُرسی اقلیم وجود داشت، هُجوم نظامی امنیتی به اُستانهای کُردنشین آن را نیز به تمامی از صورت مساله زُدود.

آرایش نظامی امنیتی حاکمان کشور علیه شهروندان کُرد ایران آنگونه است که گویی همه پُرسی استقلال نه در عراق، بلکه در ایران برگُزار می شود. سپاه پاسداران نیروی زمینی خود را به کُردستان گُسیل داشته است تا "مانور امنیتی" برگُزار کند، در شهرهای پُرجمعیت حُکومت نظامی غیر رسمی برقرار گردیده، نیروهای ضد شورش از نُقاط دیگر کشور گردآوری و به کُردستان اعزام شده اند، هواپیماهای جنگی بر فراز شهرها به جولان درآمده اند و برای به وحشت افکندن شهروندان، دیوار صوتی را می شکنند.

هُجوم نظامی را کُردستان یکبار دیگر، زمان کوتاهی پس از قُدرت گیری استبداد – مذهبی به گونه ای خونین تجربه کرده است. ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آیت الله خُمینی، رهبر وقت رژیم مُلاها، فرمان حمله سراسری به کُردستان زیر عُنوان "جهاد با کُفار" را صادر کرد. در جریان این یورش، لشکریان مُسلح به توپ و تانک و هواپیما و هلی کوپتر، زیر پرچم ولایت فقیه از ارتکاب

Read more...

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

حاصل درون‌گرایی وجود صنایعی است که بسیاری از آنها تنها در چارچوب بازار درونی، آن‌هم زیر حمایت دولت امکان بقا دارند؛ مهم ترین نمونه خودرو سازی ایران است که از اقبال مصرف‌کنندگان ایرانی برخوردار نیست و حضورش در خارج هم آنقدر حاشیه‌ای است که به حساب نمی‌آید از میان ده تنگنای اقتصادی ایران که در مقدمه این مبحث بر شمرده شده، فریدون خاوند در این مقاله به بررسی سومین تنگنا می‌پردازد که به «اقتصاد درونگرا» اختصاص دارد.

از پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی به این سو، شماری از کشور‌های در حال توسعه به ویژه در آسیا ثابت کرده‌اند که تنها با در پیش گرفتن یک استراتژی صنعتی در راستای برونگرایی (صدور انبوه کالا‌های رقابتی به بازار‌های جهانی) می‌توان از گرداب بیکاری و فقر بیرون آمد. ایران اما همچنان گرفتار اقتصادی است که دستگاه‌های تولیدی آن به درونگرایی خو گرفته‌اند، به جز صنعت نفت که رو به سوی بازار‌های جهانی دارد و وظیفه ارز آوری برای کشور را عمدتا بر دوش می‌کشد. ولی این وضع نمی‌تواند مدت زیادی ادامه پیدا کند، زیرا با تحولات بزرگ کنونی در سطح جهانی و پیشروی برق اسای تکنولوژی‌های تازه، معلوم نیست نفت و گاز در سبد آتی انرژی چه جایگاهی داشته باشد.

«شمال» و «جنوب»

ادبیات روابط بین المللی، در گذشته ای نه چندان دور، کشور‌های جهان را به دو بخش «شمال» و «جنوب» تقسیم می‌کرد.

Read more...

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4