ارتباط مستقیم

جستجو

loghman ghanbari

 

جلسه پرسش و پاسخ در زمینه تفکر داعش و خطرات ان برای اینده، با حضور فرزاد دوستیان و لقمان قنبری کارشناس مسائل سیاسی.

دوستیان: شما چه تحلیلی در مورد داعش دارید؟

قنبری: پیش بینی هانتینگتن در مورد برخورد تمدن ها در حال وقوع است داعش اولین فوران اتش فشان و گسل تمدن ها است. اعمال داعش و اهداف ان مقدمه برخوردها و تنش های بسیار جدید تر در خاورمیانه می باشد. سیر صعودی رشد بنیاد گرایی به ویژه رادیکالیسم اسلامی بعد از جنگ سرد و به ویژه بعد از یازده سپتامبر تا شکل گیری داعش خود تایید کننده اینده ای از تقابل مذاهب خواهد بود و بهترین کانون این تقابل عراق؛ سوریه و آسایی میانه می باشد. ماهیت و تابعیت اعضای داعش خود تایید کننده این سخن می باشد.

دوستیان: چه فرقی بین دو نیای جنگ سرد و پسا جنگ سرد در ارتباط با شکل گیری کروهای بنیاد گرایی مذهبی وجود دارد.؟

قنبری: بنده معتقد هستم که همان طور که در دنیای دو قطبی ناسیونالیسم گفتمان قالب بود در دوره کنونی به دلیل کم رنگ شدن دولت -ملیت که ان هم نتیجه جهانی شده است بایستی منتظر چالشهای هویتی بیشتر باشیم چرا که در دوره کنونی فرصت برای خود نمایی گوهای مذهبی و قومی فراهم شده است که خود را بازتولید کنند البته انها ممکن است که در معادلات سیاست بین الملل بازیچه قدرت ها و دولت های منطقه ای و بین المللی شوند به عبارت دیگر ممکن است که با انها داری اهداف و منافع همسو یا موازی و یا مشترک حد اقل د ر کوتاه مدت با دولت ها یبزرگ منطه ای و جهانی باشند.

دوستیان: پس باید گفت که خاورمیانه در یک کوران و باتلاق بنیاد گرایی اندیشه های پلید جدید مذهبیون افراطی گرفتار شده است؟

قنبری: بله درست است این احتمال بعید نیست و در اینده بیستر شاهد تنش و ناامنی خواهیم بود.

دوستیان : شما تا چه اندازه فکر می کنید داعش قدرتمند است ؟

قنبری: داعش از ظرفیت و توان نظامی زیادی برخور دار است همچنین توان تبلیغاتی ان بسیار زیاد است.در واقع می توان گفت داعش نوعی جدید از تروریسم است چرا که روش و هدا ف این گروه تفاوت بسیار زیادی با گروهای تروریستی قبلی دارد.

دوستان: تا چه اندازه تفکرات و اعمال بی رحمانه انها باعث شده که این گروه به راحتی مناطقی از عراق را تصرف کنند؟
قنبری: در تفکر داعش هدف هر وسیله ای را توجهه می کند در تفکر داعش انسان محور نیست بلکه خلیفه محور است انها انسان را ذبح و قربانی می کنند این تفکر با انسان مداری غربی نیز تقابل دارد و این یعنی تهدیدی بزرگ برای خود لیبرال دموکراسی غرب در اینده نیز می باشد.

دوستیان: از نظر داعش دشمنان انها چه کسانی هستند؟

قنبری: بهانه داعش برای جنگ تفکر بدعت است انها با هر نوع نو اوریی که خلاف اسلام صحابه باشد مخالفند. بعلاوه داعش از راهبر نابودی دشمن نزدیک بهره می برد بدین معنی که انها معقتدند که ابتدا حکام ظالم عرب سنی بعد شیعیان و در نهایت نظام های دیگر باید نابود شوند. بنابراین این بشار اسد در و بعد نوری مالکی در دستور شروع کاری انها قرار گرفت. البته انها برای مناطقی از ایران نظیر خراسان نیز دارای طرخ و نقشه می باشند.

دوستیان چرا فکری می کنی داعش خطر بزرگی است؟

قنبری: تنش ها قومی و مذهبی بلقوه و بلفعل زیادی در خاورمیانه وجود دارد بعلاوه رقابتهای قدرت منطقه ای نظر رقابت ایران و عربستان و ترکیه وجود دارد که ماهتی ایدئولوژیک دارند. در منطقه دارای چند کشور با توان هسته ای هستم و جالب این که این کشوها همگی در ژئوپلتیک بحران قرار دارند . تعداری کشورها مهم در منطقه دچار انقلاب و بحران شده اند.
حال با این وضعیت فکر کنید که داعش به تاسیسات هسته ای و یا شیمیایی یکی از این کشورها دست رسی پیدا کند ان وقت نظریه هانتینگتن عملی می شود و ما شاهد جنگ های خونین و دراز مدت در منطقه خواهیم بود.

27/2/2015

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4