مصاحبه‌

2017-10-18-17-00-40دفاع از خود هستند .این فرهنگ نشات گرفته از جغرافیا،منش ملی،فرهنگ شفاهی و فرهنگ سیاسی است که تا امروز به دست آن ها رسیده و...
--14--mtdna---که نتیجه ی این مطالعات را بر روی کاغذ آورد “دیوید کوماس”(David Comas) است. عنوان تجزیه و تحلیل این است:“توالی mtDNA گرجی ها و کوردها...
2017-10-12-06-00-38از پیش رنگ و بوی سیاسی بە ناسیونالیسم نوپای کردی بخشید. بعد از آن، در سال ١٩٦١ جنبش سیاسی – نظامی ایلول بە رهبری ملا...
---q-q-از رفقای از قافله‌ عقب مانده‌‌شان طبق روال معمول، از میان کل مقاله‌، جمله‌‌ای بیرون کشیده‌، با سنجش به‌‌زعم خویش، دون‌کیشوت وار به‌ جنگ دشمن...
2017-10-08-08-08-23 یکی دیگر از برنامه های جمهوری اسلامی در زمینه‌ی گسترش اعتیاد در جامعه کردستان، دسترسی آسان به آن و پایین‌آوردن قیمتش است. به گونه‌ای که...

فرهنگ و هنر

2017-10-18-17-00-40دفاع از خود هستند .این فرهنگ نشات گرفته از جغرافیا،منش ملی،فرهنگ شفاهی و فرهنگ سیاسی است که تا امروز به دست آن ها رسیده و...
--14--mtdna---که نتیجه ی این مطالعات را بر روی کاغذ آورد “دیوید کوماس”(David Comas) است. عنوان تجزیه و تحلیل این است:“توالی mtDNA گرجی ها و کوردها...
2017-10-12-06-00-38از پیش رنگ و بوی سیاسی بە ناسیونالیسم نوپای کردی بخشید. بعد از آن، در سال ١٩٦١ جنبش سیاسی – نظامی ایلول بە رهبری ملا...
---q-q-از رفقای از قافله‌ عقب مانده‌‌شان طبق روال معمول، از میان کل مقاله‌، جمله‌‌ای بیرون کشیده‌، با سنجش به‌‌زعم خویش، دون‌کیشوت وار به‌ جنگ دشمن...
2017-10-08-08-08-23 یکی دیگر از برنامه های جمهوری اسلامی در زمینه‌ی گسترش اعتیاد در جامعه کردستان، دسترسی آسان به آن و پایین‌آوردن قیمتش است. به گونه‌ای که...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

"جنبش جمهوریخواهی کردستان" در بیانیه‌ای‌ خواهان كاندیداتور شدن فعالان‌و چهره‌های‌ سرشناس كردستانی‌ برای‌ انتخابات مجلس شورای‌ اسلامی‌ ایران شده ‌و" از همە نخبگان و شخصیت‌های کٌرد, تشکل‌های دانشجویی، احزاب سیاسی، مذهبی و نهادهای مدنی خواستار است

ادامه یاداشت

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4