مصاحبه‌

2017-10-18-16-50-06 است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دستهای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون...
2017-10-18-14-17-09در قبال آن چندین رهبر جوانمرد و دەها هزار جوان خونگرم خود را قربانی کردەاند صفحات تاریخ را سربلندانە نوشتەاند. این فداکاری ها تا سطحی بودە...
2017-10-18-09-13-20 حال مستقر کردن نیروهای پیشمرگە در خطوط تماسی می باشد کە پیشتر با آمریکا هماهنگی شدە است. وی در پایان اظهار داش کە نیروهای پیشمرگە...
2017-10-18-08-45-04در طول تاریخ همواره مورد ظلم وستم واقع شده و حقوقشان پایمال شده‌اند. مسعود بارزانی در ادامه اطمینان خاطر داد هر آنچه که لازم باشد برای...

فرهنگ و هنر

2017-10-18-16-50-06 است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دستهای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون...
2017-10-18-14-17-09در قبال آن چندین رهبر جوانمرد و دەها هزار جوان خونگرم خود را قربانی کردەاند صفحات تاریخ را سربلندانە نوشتەاند. این فداکاری ها تا سطحی بودە...
2017-10-18-09-13-20 حال مستقر کردن نیروهای پیشمرگە در خطوط تماسی می باشد کە پیشتر با آمریکا هماهنگی شدە است. وی در پایان اظهار داش کە نیروهای پیشمرگە...
2017-10-18-08-45-04در طول تاریخ همواره مورد ظلم وستم واقع شده و حقوقشان پایمال شده‌اند. مسعود بارزانی در ادامه اطمینان خاطر داد هر آنچه که لازم باشد برای...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

از ساعت 11 صبح در فرودگاه بین المللی سلیمانیه مراسم تشییع پیکر جلال طالبانی با حضور فرماندهان نظامی و سیاسی کردستان و کشورهای جهان بدون نماینده ای از دولت ترکیه شروع شود.

پس از وارد شدن پیکر مام جلال که تنها با پرچم کردستان مزین شده بود دولت و ملت و نیروهای پیشمرگ کردستان با شلیک 21 توپ از پیکر وی استقبال نمودند. پس از رسیدن پیکر به جایگاه خود در فرودگاه، رئیس جمهور عراق، رئیس حکومت فدرال اقلیم کردستان و شماری از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی کردستان، عراق، خاورمیانه و نمایندگان احزاب سیاسی چهار پارچه کردستان با قرار دادن تاج گل و دسته گل با مام جلال خداحافظی نمودند. در این مراسم پس از بیش از یک سال رئیس مجلس کردستان که از رهبری گوران است با معاون مجلس از پارتی همراه با هم تاج گلی بر پیگر مام جلال قرار دادند.

پس از مراسم فرودگاه، پیکر مام جلال به سمت مرکز شهر سلملنیه به حرکت در آمد. از فرودگاه بین المللی سلیمانیه تا مرکز شهر سلمانیه و مسجد بزرگ هزاران شهروند کردستانی در دو طرف خیابانها با گل از مام خود خدا حافظی کردند. یک گروه از زنان باشور با 84 کبوتر هنگام رد شدند پیکر مام جلال کبوتران خود را به نشانه آزادی و آشتی که مام جلال 60 سال برای ان تلاش نمود آزاد نمودند.

پیکر جلال طالبانی پس از مسجد بزرک سلیمانیه برای ادامه برگزاری مراسم تشییع به منطقه دباشان سلیمانیه منتقل می شود تا در انجا به خاک سپرده شود

جلال طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان و رئیس جمهوری پیشین عراق روز سەشنبە ١١ مهرماه در بیمارستانی در برلین درگذشت.

6/10/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4