مصاحبه‌

2017-12-15-20-30-42 صادر شده است. در یازدهم اردیبهشت‏‌ ماه ٩٤ و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل "تارا"ی مهاباد، این...
2017-12-15-20-29-12ایران اقدام به آموزش نیروهای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های تروریستی در بحرین می‌کند. امارات متحده عربی نیز از جامعه جهانی خواسته...
2017-12-15-20-27-42مقالەی کوردی نیز''عمر محمدی و مصطفی ایلخانی زادە'' توانستند جایزە دریافت کنند. در بخش داستان کوردی و فارسی افراد زی مفق بە کسب دریافت جایزە گشتند:...
2017-12-15-20-25-54 ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی ارائه کند. بنا بر این بیانیه، سفیر آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه در مورد «اقدامات بی‌ثبات‌کننده...
2017-12-15-20-23-21 اورشلیم خواستار پناه دادن به او توسط اسرائیل شد که مردادماه گذشته به این کشور منتقل شد. خانم امین می گوید پدر او یهودی...

فرهنگ و هنر

2017-12-15-20-30-42 صادر شده است. در یازدهم اردیبهشت‏‌ ماه ٩٤ و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل "تارا"ی مهاباد، این...
2017-12-15-20-29-12ایران اقدام به آموزش نیروهای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های تروریستی در بحرین می‌کند. امارات متحده عربی نیز از جامعه جهانی خواسته...
2017-12-15-20-27-42مقالەی کوردی نیز''عمر محمدی و مصطفی ایلخانی زادە'' توانستند جایزە دریافت کنند. در بخش داستان کوردی و فارسی افراد زی مفق بە کسب دریافت جایزە گشتند:...
2017-12-15-20-25-54 ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی ارائه کند. بنا بر این بیانیه، سفیر آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه در مورد «اقدامات بی‌ثبات‌کننده...
2017-12-15-20-23-21 اورشلیم خواستار پناه دادن به او توسط اسرائیل شد که مردادماه گذشته به این کشور منتقل شد. خانم امین می گوید پدر او یهودی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

روحانی با اینکە بیشترین میزان رای در ایران را در استان های شرق کوردستان دارا بود آما باز هم نتوانست بەقول و وعدەهای خود عمل کند و در همین چهار چوب حتی مطالبات جزئی کوردها را نیز نادیدە گرفت.

اجرایی کردن مادە ١٥ و ١٩ قانون اساسی، طرح های اشتغالزایی و درست کردن مناطق آزاد تجاری، مشارکت سیاسی و اداری در امور کشور و دادن بخشی از پست های کلیدی بە کوردها و دیگر ملت های داخل ایران بخشی از تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در هنگام انتخابات دو دورە وی بود.

لازم بە ذکر است کە در نشست اخیر کابینە وزرای رژیم برای تغییر و جایگزینی استاندار چند استان ایران کە شامل استانهای شرق کوردستان نیز می شود، هیات وزیران رژیم ایران روز چهارشنبە ١٨ مهرماه استاندار ٤ استان ایران از جملە دو استان سنە و ارومیە را در شرق کوردستان تعیین کرد.

بە گزارش رسانەهای رژیم اسلامی ایران در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست روحانی رئیس جمهور رژیم برگزار شد، گزینه های پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسؤلیت استانداری های؛ ارومیە، سنە، مرکزی و گلستان معرفی و با تصویب هیأت وزیران، برای این مسؤولیت انتخاب شدند.

در نشست امروز، بهمن مرادنیا اهل شهرستان بیجار و ساکن تهران کە دارای مذهب شیعە می باشد بە عنوان استاندار سنە انتخاب شد، از سوی دیگر محمد مهدی شهریاری اهل مانە و سملقان استان خراسان شمالی با عنوان استاندار ارومیە تعیین شدە است.

انتشار خبر انتخاب بهمن مرادنیا کە بعضی از منابع وی را شهروند کورد شیعە مذهب می خوانند بە عنوان استاندار سنە واکنش های زیادی را در شبکەهای اجتماعی بە دنبال داشتە است.

محمد مهدی شهریاری نیز پدرش اصالتی یزدی و مادرش از کوردهای خراسان می باشد.

12/10/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4