مصاحبه‌

2018-01-18-17-54-45 قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در...
2018-01-18-14-19-10مجرمانه خود را از سال ۱۳۸۸ در شركت ملی نفت آغاز کرده بود. هرچند رقم این اختلاس مالی از سوی برخی رسانه‌ها حدود «یكصد میلیارد تومان»...
2018-01-18-14-17-10رابر بودجه سازمان هایی چون حفاظت محیط زیست است. او در نامه خود با ارائه بودجه نهادهای فرهنگی مذهبی در سال گذشته، و مقایسه آن با...
2018-01-17-14-45-41 کرد که ۲۵ تن در جریان اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ در خیابان کشته شده‌اند. آقای اشتری روز چهارشنبه از اعتراضات با عنوان «اغتشاش» و از این...
-----q-q-----بیست‌و‌چهارم دی‌ماه ١٣٩٦، نور شدید و وسیعی بخشی از آسمان شهر کرماشان را روشن کرد که همزمان با آن صدای مهیبی نیز در بخش‌های مختلفی...

فرهنگ و هنر

2018-01-18-17-54-45 قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در...
2018-01-18-14-19-10مجرمانه خود را از سال ۱۳۸۸ در شركت ملی نفت آغاز کرده بود. هرچند رقم این اختلاس مالی از سوی برخی رسانه‌ها حدود «یكصد میلیارد تومان»...
2018-01-18-14-17-10رابر بودجه سازمان هایی چون حفاظت محیط زیست است. او در نامه خود با ارائه بودجه نهادهای فرهنگی مذهبی در سال گذشته، و مقایسه آن با...
2018-01-17-14-45-41 کرد که ۲۵ تن در جریان اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ در خیابان کشته شده‌اند. آقای اشتری روز چهارشنبه از اعتراضات با عنوان «اغتشاش» و از این...
-----q-q-----بیست‌و‌چهارم دی‌ماه ١٣٩٦، نور شدید و وسیعی بخشی از آسمان شهر کرماشان را روشن کرد که همزمان با آن صدای مهیبی نیز در بخش‌های مختلفی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

وضعیت یک زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بە نام مصطفی سلیمی در زندان سقز در پانزدهمین سال از حبس خود ناگوار وصف شدەاست. وی کە حدود سە ماە است از زندان مرکزی سنندج بە زندان سقز باز گرداندە شدە ناچار است برای تأمین هزینەی زندگی خانوادەاش در بخش کارگاە زندان بەکارمشغول شود، با این وصف مأموران زندان با درخواست بازگشت او بە کارگاە مخالفت می‌کنند.

مصطفی سلیمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، سه ماه است که از تبعید به زندان مرکزی سنندج به زندان سقز بازگردانده شده است. وی بعد از بازگشت به زندان سقز اجازه کار در کارگاه زندان را ندارد. این مسئله برای وی از این بابت مهم است کە با کار در کارگاە زندان بە خانواده اش جهت تأمین مخارج زندگی یاری می‌رساند. بە گزارش هرانا و بە نقل از یک منبع مطلع مصطفی سلیمی با توجه به وضعیت بد مالی خانواده شدیدا به کار در کارگاه زندان و مقرری اندک آن وابسته است که متاسفانه به دلایل واهی از آن محروم شدەاست.

بە گفتەی این منبع مطلع، مدتی پیش یک اسلحه در کارگاه زندان کشف شد کە بە احتمال قریب بە یقین کار خود زندانبانان بودەاست در این خصوص هر چند مصطفی سلیمی در آن هنگام در محل کارگاە نبود و اصلا ارتباطی با کارگاه نداشت ولی چون ماهیت پرونده و اتهامش نزدیک به موضوع بود به همین خاطر با تعداد دیگری از زندانیان بدون ارتباط مشخصی با موضوع، وی را بە زندان سنندج تبعید کردند. این امر مشکلات عدیده‌ای را برای وی و خانواده اش از جمله افسردگی و وضعیت نامناسبی روحی فرزند ۱۹ ساله اش بوجود آورده است.

مصطفی سلیمی متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶، پیمانکار شرکت گاز، فروردین ماه ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهام “محاربه” از طریق درگیری با نیروی انتظامی، و “عضویت دریکی از احزاب اپوزیسیون کرد” توسط قاضی علیرضا گودینی محاکمه و به اعدام محکوم شد.

لازم بە یادآوریست این زندانی سیاسی طی مدت پانزده سال اخیر، در اعتراض حکم صادرە از سوی دستگاە قضایی دست به اعتصاب غذا زده است.

6/11/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4