مصاحبه‌

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

فرهنگ و هنر

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

در پنجوین بیش از ٦٠٠ کیلوگرم جگر تاریخ مصرف گذشتە مصادرە شد.

از سوی نیروهای پلیس گمرک پنجوین ، بیس از ٦٠٠ کیکوگرم جگر مرغ کە تاریخ مصرف آنها گذشتە و بە صورت غیر قانونی وارد اقلیم کوردستان شدە بود، مصادرە گشت.

عبداللە کریم، مسئول پایگاه پلیس گمرک پنجوین بە (باسنیوز) گفت: “پس از اینکە مطلع شدیم، شخصی بە شیوەای غیر قانونی جگر مرغ فاسد ایرانی را وارد اقلیم کوردستان کردە است، تحقیقات خود در این ارتباط را آغاز کردیم”.


نامبردە گفت: “توانستیم بیش از ٦٠٠ کیلو جگر مرغ فاسد ایرانی را مصادرە کنیم”.

عبداللە کریم اعلام کرد پس از انجام تحقیق بر روی این جگر ها مشخص شد کە این مواد فاسد و غیر قابل مصرف شدەاند.

وی افزود متخلف بە بخش مجازات های مدیریت گمرکی سلیمانیە فرستادە شدە تا تحت بازجویی قرار گیرد.

٢٨/١١/٢٠١٧

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4