مصاحبه‌

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

فرهنگ و هنر

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

پس از حوادث ١٦ اکتبر و اشغال کرکوک و خرماطو و دیگر مناطق از سوی میلیشیاهای وابستە بە ایران، استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان و شلیک موشک حوسثی ها بە سوی پایتخت عربستان، تغیرات بزرگی در منطقە هم سو با جبهەگیری علیە ایران در حال شکل گیری است.

در روز ١٦ اکتبر ، میلیشیاهای (حشد شعبی، سپاه پاسداران، حزب اللە لبنان و نیروهای عراقی) با فرمان مستقیم قاسم سلیمانی و محمد اقبال پور، از فرماندهان بلندپایە سپاه پاسداران با همکاری گروهی از اتحادیە میهنی کوردستان کرکوک و اطراف آن را اشغال و صدها هزرار نفر را آوارە و صدها نفر را نیز شهید و زخمی کردند کە واکنشهای محدودی را در سطح منطقە و جهان مقابل ایران بە دنبال داشت.

عصر روز شنبە ١٣ آبان ماه نیز، سعد حریری، نخست وزیر لبنان از پست خود استعفا داد و علا اعلام کرد کە وضعیتی شبیە زمان ترور رفیق حریری (پدرش) در لبنان حاکم بودە و حزب اللە لبنان می خواهد با ازستفادە از اسلحە خود را بر کشور فرض کنند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با انتشار تویتی در اینبارە نوشتە است “این زنگ خطری است برای جامعە جهانی تا عملا علیە قدرت طلبی ایران بایستند”.

از سوی دیگر، روزنامە شرق الاوسط با انتشار گزارشی از خنثی سازی توطئە ترور سعد حریری طی چند روز گذشتە خبر دادە است.

شب گذشتە نیز میلیشیاهای حوسثی در یمن کە وابستە بە ایران هستند، موشکی را بە سوی (ریاض) پایتخت عربستان شلیک کردند، رسانهەای عربستانی اعلام کردەاند کە سیتم دفاع موشکی آنها توانستە است این موشک را منفجر کند.

گروه انصار اللە کە بخشی از حوثیها می باشند مسئولیت حملە موشکی بە فرودگاه “خالد” ریاض را بر عهدە گرفت.

شلیک این موشک از سوی حوثی ها دوبارە مسئلە همکاری نظامی ایران با این میلیشیاها را بە بحث روز رسانەها تبدیل کردە است. محمد القوبیبان، از کارشناسان نظامی در اینبارە بە (اسکای نیوز) گفتە است کە استفادە از این موشک توسط حوثی ها نشانگر این است کە ایران هنوز از راه دریا از میلیشیاهای حوثی حمایت می کند .

هم زمان، سامی الیامی، محقق روابط بین الملل بە همان شبکە گفتە است کە این موشک وسیلەای ایرانی برای تهدید امنیت عربستان می باشد.

دنالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفتە است، « به نظر من ، ایران به سمت عربستان سعودی موشک انداخته است. شما در این باره می دانید ، درست است؟ شما دیدید که موشک پرتاب شد. و سیستم های ما آنرا از بین بردند.»

شیخ محمد بن زاید آل نهیان، معاون فرماندهی نیروهای مسلح امارات نیز ضمن محکوم کردن این اقدام حوثی ها اعلام کرد کە با تمام توان پشت عربستان خواهیم ایستاد.

هم زمان، وزارت خارجە کویت نیز شلیک موشک بە سوی عربستان را محکوم کردە است و دکتر یوسف بن احمد العسیمین، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز گفتە است کە این کار حوثی ها تلاشی است برای بر هم زدن امنیت و آرامش منطقە .

اتفاقات اخیر منطقە همچنان کە نتانیاهو اعلام کرد احتمال تشکیل ائتلاف منطقەای را برای مقابلە با ایران افزایش می دهد تا جلو توسعە طلبی های ایران را بگیرند.

28/11/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4