مصاحبه‌

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

فرهنگ و هنر

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

جمعی از نمایندگان مجلس ایران جدیدا در نامەای، از وزیر آموزش و پرورش خواستە‌اند بر اساس اصل ١٥ قانون اساسی این کشور زبان مادری در مراکز آموزشی در کنار زبان فارسی تدریس شود.

در نامە نمایندگان مجلس ایران آمدە است کە " با عنایت بە اصل ١٥ قانون اساسی کە زبان‌های "محلی و قومی" در مطبوعات و رسانە‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است ، ولی متأسفانە بعد از ٣٩ سال از پیروزی انقلاب، هنوز این اصل از قانون اساسی اجرایی نشده است."

در سوال نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش ایران آمدە است کە" ضروری بود وزارت آموزش و پرورش بعنوان متولی آموزش و تربیت نسلهای آینده مملکت اهمیت بیشتری بە آموزش زبان مادری اعم از کردی ، ترکی آذربایجانی، بلوچی، ترکمنی و غیرە می‌داد. این در حالی است کە در کشورهایی همچون آلمان، سوئد و غیره زبان فارسی، کردی و ترکی در مدارس تدریس می‌شود."

بخشهایی از ملتهای فارس، کرد، ترک، ترکمن، بلوچ و عرب کشور ایران را تشکیل می‌دهند کە حاکمیت ایران غیر از زبان فارسی، بقیە را زبان‌های قومی و محلی می‌نامد.

بخشهای دیگر فارسها در ازبکستان و افغانستان، ترکها در آذربایجان و ترکیە، کردها در عراق و ترکیە و سوریە، ترکمن‌ها در کشور ترکمنستان، بلوچها در پاکستان و عربها در کشورهای عربی ساکن هستند.

در كشور ایران تنها زبان فارسی بە صورت رسمی تدریس می‌شود. بە غیر از زبان بلوچی زبان‌های دیگر ملل تشکیل دهندە ایران در دیگر کشورها رسما تدریس می‌شود.

28/11/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4