مصاحبه‌

2017-12-15-20-30-42 صادر شده است. در یازدهم اردیبهشت‏‌ ماه ٩٤ و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل "تارا"ی مهاباد، این...
2017-12-15-20-29-12ایران اقدام به آموزش نیروهای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های تروریستی در بحرین می‌کند. امارات متحده عربی نیز از جامعه جهانی خواسته...
2017-12-15-20-27-42مقالەی کوردی نیز''عمر محمدی و مصطفی ایلخانی زادە'' توانستند جایزە دریافت کنند. در بخش داستان کوردی و فارسی افراد زی مفق بە کسب دریافت جایزە گشتند:...
2017-12-15-20-25-54 ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی ارائه کند. بنا بر این بیانیه، سفیر آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه در مورد «اقدامات بی‌ثبات‌کننده...
2017-12-15-20-23-21 اورشلیم خواستار پناه دادن به او توسط اسرائیل شد که مردادماه گذشته به این کشور منتقل شد. خانم امین می گوید پدر او یهودی...

فرهنگ و هنر

2017-12-15-20-30-42 صادر شده است. در یازدهم اردیبهشت‏‌ ماه ٩٤ و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل "تارا"ی مهاباد، این...
2017-12-15-20-29-12ایران اقدام به آموزش نیروهای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های تروریستی در بحرین می‌کند. امارات متحده عربی نیز از جامعه جهانی خواسته...
2017-12-15-20-27-42مقالەی کوردی نیز''عمر محمدی و مصطفی ایلخانی زادە'' توانستند جایزە دریافت کنند. در بخش داستان کوردی و فارسی افراد زی مفق بە کسب دریافت جایزە گشتند:...
2017-12-15-20-25-54 ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی ارائه کند. بنا بر این بیانیه، سفیر آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه در مورد «اقدامات بی‌ثبات‌کننده...
2017-12-15-20-23-21 اورشلیم خواستار پناه دادن به او توسط اسرائیل شد که مردادماه گذشته به این کشور منتقل شد. خانم امین می گوید پدر او یهودی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

جمعی از نمایندگان مجلس ایران جدیدا در نامەای، از وزیر آموزش و پرورش خواستە‌اند بر اساس اصل ١٥ قانون اساسی این کشور زبان مادری در مراکز آموزشی در کنار زبان فارسی تدریس شود.

در نامە نمایندگان مجلس ایران آمدە است کە " با عنایت بە اصل ١٥ قانون اساسی کە زبان‌های "محلی و قومی" در مطبوعات و رسانە‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است ، ولی متأسفانە بعد از ٣٩ سال از پیروزی انقلاب، هنوز این اصل از قانون اساسی اجرایی نشده است."

در سوال نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش ایران آمدە است کە" ضروری بود وزارت آموزش و پرورش بعنوان متولی آموزش و تربیت نسلهای آینده مملکت اهمیت بیشتری بە آموزش زبان مادری اعم از کردی ، ترکی آذربایجانی، بلوچی، ترکمنی و غیرە می‌داد. این در حالی است کە در کشورهایی همچون آلمان، سوئد و غیره زبان فارسی، کردی و ترکی در مدارس تدریس می‌شود."

بخشهایی از ملتهای فارس، کرد، ترک، ترکمن، بلوچ و عرب کشور ایران را تشکیل می‌دهند کە حاکمیت ایران غیر از زبان فارسی، بقیە را زبان‌های قومی و محلی می‌نامد.

بخشهای دیگر فارسها در ازبکستان و افغانستان، ترکها در آذربایجان و ترکیە، کردها در عراق و ترکیە و سوریە، ترکمن‌ها در کشور ترکمنستان، بلوچها در پاکستان و عربها در کشورهای عربی ساکن هستند.

در كشور ایران تنها زبان فارسی بە صورت رسمی تدریس می‌شود. بە غیر از زبان بلوچی زبان‌های دیگر ملل تشکیل دهندە ایران در دیگر کشورها رسما تدریس می‌شود.

28/11/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4