مصاحبه‌

2017-12-15-20-30-42 صادر شده است. در یازدهم اردیبهشت‏‌ ماه ٩٤ و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل "تارا"ی مهاباد، این...
2017-12-15-20-29-12ایران اقدام به آموزش نیروهای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های تروریستی در بحرین می‌کند. امارات متحده عربی نیز از جامعه جهانی خواسته...
2017-12-15-20-27-42مقالەی کوردی نیز''عمر محمدی و مصطفی ایلخانی زادە'' توانستند جایزە دریافت کنند. در بخش داستان کوردی و فارسی افراد زی مفق بە کسب دریافت جایزە گشتند:...
2017-12-15-20-25-54 ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی ارائه کند. بنا بر این بیانیه، سفیر آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه در مورد «اقدامات بی‌ثبات‌کننده...
2017-12-15-20-23-21 اورشلیم خواستار پناه دادن به او توسط اسرائیل شد که مردادماه گذشته به این کشور منتقل شد. خانم امین می گوید پدر او یهودی...

فرهنگ و هنر

2017-12-15-20-30-42 صادر شده است. در یازدهم اردیبهشت‏‌ ماه ٩٤ و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل "تارا"ی مهاباد، این...
2017-12-15-20-29-12ایران اقدام به آموزش نیروهای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های تروریستی در بحرین می‌کند. امارات متحده عربی نیز از جامعه جهانی خواسته...
2017-12-15-20-27-42مقالەی کوردی نیز''عمر محمدی و مصطفی ایلخانی زادە'' توانستند جایزە دریافت کنند. در بخش داستان کوردی و فارسی افراد زی مفق بە کسب دریافت جایزە گشتند:...
2017-12-15-20-25-54 ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی ارائه کند. بنا بر این بیانیه، سفیر آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه در مورد «اقدامات بی‌ثبات‌کننده...
2017-12-15-20-23-21 اورشلیم خواستار پناه دادن به او توسط اسرائیل شد که مردادماه گذشته به این کشور منتقل شد. خانم امین می گوید پدر او یهودی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

جنایات حشد شعبی وابستە بە رژیم حاکم بر ایران، در کرکوک و دیگر شهرهای اقلیم کردستان پس از اشغال این مناطق در ١٦ اکتبر گذشتە بر کسی پوشیدە نیست و همگان می‌دانند این نیروها همراە با پاسداران رژیم چە جنایاتی در این مناطق، بویژە در شهر طوزخرماتو آفریدند. در این رابطە نمایندەی کرد پارلمان عراق از لیست پارت دمکرات کردستان اعلام داشت مستندات جنایات شبەنظامیان حشد شعبی در کرکوک و طوزخرماطو و مناطق دیگر را بە سازمان ملل رساندە است.

شاخوان عبداللە عضو هیأت امنیت و دفاع در مصاحبە با (باس نیوز) اظهار داشت “مستنداتی کە شامل اطلاعات دقیقی هستند بە سازمان ملل و بە دست مسئول حقوق بشر در این سازمان رساندەایم”.

شایان ذکر است در پی یورش گستردەی نیروهای ارتش عراق، حشد شعبی وابستە بە رژیم جمهوری اسلامی و همراە با پاسداران رژیم بە کرکوک و چند شهر دیگر اقلیم کردستان، علاوە بە غارت و چپاول منازل و مغازەهای مردم، این نیروها، بویژە حشد شعبی دست بە جنایات هولناکی زدند کە تنها در قالب جینوساید می‌توان آنها را تعریف کرد. در جریان این یورش دەها تن از مردم کشتە شدند و قریب بە دویست هزار نفر از سکنەی این مناطق آوارە شدند.

1/12/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4