مصاحبه‌

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

فرهنگ و هنر

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

جنایات حشد شعبی وابستە بە رژیم حاکم بر ایران، در کرکوک و دیگر شهرهای اقلیم کردستان پس از اشغال این مناطق در ١٦ اکتبر گذشتە بر کسی پوشیدە نیست و همگان می‌دانند این نیروها همراە با پاسداران رژیم چە جنایاتی در این مناطق، بویژە در شهر طوزخرماتو آفریدند. در این رابطە نمایندەی کرد پارلمان عراق از لیست پارت دمکرات کردستان اعلام داشت مستندات جنایات شبەنظامیان حشد شعبی در کرکوک و طوزخرماطو و مناطق دیگر را بە سازمان ملل رساندە است.

شاخوان عبداللە عضو هیأت امنیت و دفاع در مصاحبە با (باس نیوز) اظهار داشت “مستنداتی کە شامل اطلاعات دقیقی هستند بە سازمان ملل و بە دست مسئول حقوق بشر در این سازمان رساندەایم”.

شایان ذکر است در پی یورش گستردەی نیروهای ارتش عراق، حشد شعبی وابستە بە رژیم جمهوری اسلامی و همراە با پاسداران رژیم بە کرکوک و چند شهر دیگر اقلیم کردستان، علاوە بە غارت و چپاول منازل و مغازەهای مردم، این نیروها، بویژە حشد شعبی دست بە جنایات هولناکی زدند کە تنها در قالب جینوساید می‌توان آنها را تعریف کرد. در جریان این یورش دەها تن از مردم کشتە شدند و قریب بە دویست هزار نفر از سکنەی این مناطق آوارە شدند.

1/12/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4