مصاحبه‌

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

فرهنگ و هنر

2018-02-19-04-15-52 چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند. موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر...
2018-02-19-04-13-34ه محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستنداً دفاع...
2018-02-19-04-01-20 اسلامی ایران کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را انکار می‌کند. ماه گذشته خانم هیلی اعضای شورای امنیت را برای بازدید از قطعات یکی از موشک‌های شلیک...
------------q-- باشیم، باید فضای تولید و توزیع محتوای خود را به سمت فضای شبکه‌های اجتماعی ببریم. جبلی گفت: " این سازمان قصد دارد کارمندانش، آشنایی و...
2018-02-16-19-43-14جدی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران دارد. آمریکا می گوید ایران با برنامه موشکی خود و ارسال آن به گروه های تروریستی از جمله حوثی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 


مسعود بارزانی روز یکشنبه 12 آذرماه اعلام کرد جنگ راه حل نیست و نمی‌تواند امر واقع را تحمیل کند و بهترین گزینه هم گفتوگو است.

بارزانی در دیداری با سازمانهای صنفی و مردمی حزب دموکرات کردستان با اشاره به آخرین تحولات سیاسی گفت قبل از برگزاری همه‌پرسی اعلام کردیم با بغداد گفتگو خواهیم کرد.

همچینن گفت متاسفانه آنها به جای گفتگو، با سیاست تحمیلی، زورگویی و توطئه به خواست مشروع و دموکراسی ملت کردستان پاسخ دادند. اما جنگ راه حل نیست و نمی‌تواند امر واقع را تحمیل کند. بهترین گزینه گفتگو و مذاکره است.

بارزانی تصریح کرد گفت ملت کردستان در تاریخ ثابت کرده است که در جنگ اراده تسلیم نخواهد شد و پرچم سفید را در مقابل زورگویی، ظلم و خیانت بلند نخواهد کرد.

در پایان گفت مقاومت ملت کردستان همیشه با پیروزی بزرگ همراه بوده است و این بار هم با سربلندی از وضعیت موقت کنونی غیر قانونی و غیر طبیعی گذر خواهد کرد.

3/12/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4