مصاحبه‌

2018-01-19-18-31-40 و هنوز هیچ قانون کارآمدی دراین خصوص، به سرانجام نرسیده است. جدا از این مسأله، زمینه‌های کمک به زنان قربانیان خشونت، از هر نوعی،...
2018-01-19-18-29-24ماه اجرا و به زندان مرکزی سنندج انتقال یافته است. 19/1/2018
2018-01-19-18-25-13تروریستی و شبه نظامی کمک می رسانند. آنها درگیری و مناقشه را اشاعه می دهند که در نهایت به مرزهای خودشان نیز کشیده می شود. سفیر...
2018-01-19-18-20-26 کردە است، در دم جانش را از دست دادە است. جسد این کولبر کورد هم اکنون در سردخانە پزشک قانونی سردشت می باشد و تا...
2018-01-18-17-54-45 قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در...

فرهنگ و هنر

2018-01-19-18-31-40 و هنوز هیچ قانون کارآمدی دراین خصوص، به سرانجام نرسیده است. جدا از این مسأله، زمینه‌های کمک به زنان قربانیان خشونت، از هر نوعی،...
2018-01-19-18-29-24ماه اجرا و به زندان مرکزی سنندج انتقال یافته است. 19/1/2018
2018-01-19-18-25-13تروریستی و شبه نظامی کمک می رسانند. آنها درگیری و مناقشه را اشاعه می دهند که در نهایت به مرزهای خودشان نیز کشیده می شود. سفیر...
2018-01-19-18-20-26 کردە است، در دم جانش را از دست دادە است. جسد این کولبر کورد هم اکنون در سردخانە پزشک قانونی سردشت می باشد و تا...
2018-01-18-17-54-45 قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

نهادهای اطلاعاتی در کرماشان اقدام به بازداشت گسترده شهروندان شرکت‌کننده در اعتراضات مردمی کرده‌اند.

بە گزارش  آژانس خبررسانی کُردپا، اطلاعات سپاه پاسداران کرماشان با راه‌اندازی کانال‌هایی در فضای مجازی شهروندان شرکت‌کننده در اعتراضات مردمی را تحت تعقیب قرار داده‌ است.

اطلاعات سپاه پاسداران هدف از راه‌اندازی این کانال‌ها را بازداشت معترضان و لیدرهای این اعتراضات اعلام کرده است. این نهاد اطلاعاتی وابسته به سپاه پاسداران با انتشار تصاویر معترضان از شهروندان می‌خواهد که مشخصات آنان را برای این نهاد اطلاعاتی ارسال کنند.

اطلاعات سپاه پاسداران کرماشان اعلام کرده است که ١٠٨ شهروند شرکت‌کننده در اعتراضات مردمی در این استان تحت تعقیب می‌باشند.

این اقدام اطلاعات سپاه پاسداران کرماشان  موجی از نگرانی را در میان شهروندان ایجاد کرده است.

٧/١/٢٠١٨

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4