مصاحبه‌

2018-01-19-18-31-40 و هنوز هیچ قانون کارآمدی دراین خصوص، به سرانجام نرسیده است. جدا از این مسأله، زمینه‌های کمک به زنان قربانیان خشونت، از هر نوعی،...
2018-01-19-18-29-24ماه اجرا و به زندان مرکزی سنندج انتقال یافته است. 19/1/2018
2018-01-19-18-25-13تروریستی و شبه نظامی کمک می رسانند. آنها درگیری و مناقشه را اشاعه می دهند که در نهایت به مرزهای خودشان نیز کشیده می شود. سفیر...
2018-01-19-18-20-26 کردە است، در دم جانش را از دست دادە است. جسد این کولبر کورد هم اکنون در سردخانە پزشک قانونی سردشت می باشد و تا...
2018-01-18-17-54-45 قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در...

فرهنگ و هنر

2018-01-19-18-31-40 و هنوز هیچ قانون کارآمدی دراین خصوص، به سرانجام نرسیده است. جدا از این مسأله، زمینه‌های کمک به زنان قربانیان خشونت، از هر نوعی،...
2018-01-19-18-29-24ماه اجرا و به زندان مرکزی سنندج انتقال یافته است. 19/1/2018
2018-01-19-18-25-13تروریستی و شبه نظامی کمک می رسانند. آنها درگیری و مناقشه را اشاعه می دهند که در نهایت به مرزهای خودشان نیز کشیده می شود. سفیر...
2018-01-19-18-20-26 کردە است، در دم جانش را از دست دادە است. جسد این کولبر کورد هم اکنون در سردخانە پزشک قانونی سردشت می باشد و تا...
2018-01-18-17-54-45 قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ،‌ در بیانیه‌ای شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و آنچه را فساد و ناکارآمدی دستگاه ولایت فقیه خواند ، مسئول وقوع اعتراضات اخیر در کشور دانست.

به گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی،آقای قدیانی همچنین اصلاح طلبان و رویکرد آنان نسبت به اعتراضات مردمی اخیر را مورد انتقاد قرار داد و آنها را به تسلیم طلبی و واوادگی متهم کرد .

ابوالفضل قدیانی که در دوران حکومت شاه و نیز جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت سیاسی زندانی شده است ،خواستار تحریم فعال انتخابات از سوی اصلاح طلبان و تحول خواهان در ایران به عنوان مقاومت مدنی شده است.

در اعتراضات دوهفته گذشته که از مشهد آغاز شد شعارهایی علیه آیت الله خامنه‌ای و اصلاح طلبان ، از سوی مردم سر داده شد

14/1/2018

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4