مصاحبه‌

2018-02-24-21-15-47 تماس با خانواده‌اش نشده است. همچنین خانواده‌ی وی علیرغم مراجعه به مراکز قضایی و امنیتی سنندج نتوانسته‌اند در رابطه با محل نگهداری و یا...
2018-02-24-21-12-20 گفته می‌شود که با برداشتن روسری خود و تکان دادن آن در مکان‌های عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان می‌دهند. ویدا موحد 31...
2018-02-24-21-10-08 یک روز قبل نیز در مراسم نماز جمعه اهواز تجمع کرده و با بلند کردن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند. کارخانه ملی...
2018-02-24-21-07-44 دلیل ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی مطرح شود. او افزود: در کل ما (موضوع) محکومیت را نمی‌پسندیم. این قطع‌نامه که می بایست تا هفتم...
-50-------- آمار بازداشتی ها در این شهر بە ثبت رسیدە است. از این تعداد 40 شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی کە اغلب آنها بە همکاری با...

فرهنگ و هنر

2018-02-24-21-15-47 تماس با خانواده‌اش نشده است. همچنین خانواده‌ی وی علیرغم مراجعه به مراکز قضایی و امنیتی سنندج نتوانسته‌اند در رابطه با محل نگهداری و یا...
2018-02-24-21-12-20 گفته می‌شود که با برداشتن روسری خود و تکان دادن آن در مکان‌های عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان می‌دهند. ویدا موحد 31...
2018-02-24-21-10-08 یک روز قبل نیز در مراسم نماز جمعه اهواز تجمع کرده و با بلند کردن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند. کارخانه ملی...
2018-02-24-21-07-44 دلیل ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی مطرح شود. او افزود: در کل ما (موضوع) محکومیت را نمی‌پسندیم. این قطع‌نامه که می بایست تا هفتم...
-50-------- آمار بازداشتی ها در این شهر بە ثبت رسیدە است. از این تعداد 40 شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی کە اغلب آنها بە همکاری با...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

روز یکشنبە ٢٢ بهمن‌ماە سالگرد سرنگونی رژیم سلطنتی، برغم تدابیرشدید امنیتی، تودەهای مردم ایران در چند شهر کشور دست بە تجمعات اعتراضی زدند. این در حالی بود کە مقامات رژیم از چند روز پیش در تدارک برگزاری مراسم دولتی راهپیمایی ٢٢ بهمن و کشاندن مردم بە خیابان‌ها در حمایت از جمهوری اسلامی بودند.

در حالی که تظاهرات حکومتی در اکثر شهرهای ایران به مناسبت انقلاب ٥٧ همچون سال‌های گذشته برگزار شد، شبکەهای اجتماعی و منابع خبری در داخل گزارش دادند کە در چند شهر کشور از جملە مشهد، تهران، اراک، همدان ، خرم‌آباد و اهواز مردم بە خیابان‌ها آمدند و شعار مرگ بر خامنەای، مرگ بر دیکتاتور سردادند. گزارش‌های منتشره حاکی از آن است که در ساعت ١١و ٣٠ دقیقه صبح روز یکشنبه حدود صدها نفر در پارک ملت مشهد گردهم آمده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. تظاهرکنندگان مشهدی حاضر در پارک ملت مورد هجوم نیروهای لباس شخصی قرار گرفتند. این نیروها دو نفر از تظاهرکنندگان را کتک زده، تعدادی را دستگیر کرده و تظاهرکنندگان دیگر را متفرق کردند

ویدئوهای منتشر کرده که نشان می‌دهند نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان حمله کرده و مردم نیز به سمت آنها هجوم برده تا مانع دستگیری یکی از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی شوند.

نیروهای امنیتی اقدام به ضبط تلفن‌های همراه کسانی کردند که از صحنه کتک خوردن دو تظاهرکننده به دست نیروهای امنیتی فیلم گرفته بودند. تعدادی از این نیروها نیز اقدام به ضرب و شتم عابران کردند تا مبادا به تظاهرکنندگان بپیوندند.

از سوی دیگر رژیم حاکم بر ایران راهپیمایی‌هایی در اکثر شهرهای کشور به راه انداخت که در آنها شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده شد. فعالان شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از این راه‌پیمایی‌ها گفتند که در مقایسه با سال‌های گذشته افراد اندکی در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند و اغلب آنها از نیروهای طرفدار رژیم، کارمندان و دانش‌آموزان مدارس بودند که با اتوبوس و با هماهنگی قبلی به راه‌پیمایی آورده شده‌اند.

12/2/2018

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4