ارتباط مستقیم

جستجو

 رویا کریمی مجد

در حالی که کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی مانده است، دولت حسن روحانی و مجلس راه حلی برای رسیدگی به آنچه تخلفات نفتی دولت محمود احمدی‌نژاد نامیده‌اند، یافته‌اند.

قرار است بخش از«تخلفات نفتی» دولت احمدی‌نژاد در لایحه بودجه سال ۹۶ رسیدگی شود. هم‌زمان حمید رضا بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات سال ۹۶ اعلام کرده است و رحیم مشایی،‌معاون اول محمود احمدی‌نژاد او را نشانه پاکی دولت نهم و دهم خوانده است.

قرار است بخش از«تخلفات نفتی» دولت احمدی‌نژاد در لایحه بودجه سال ۹۶ رسیدگی شود.

رادیو فردا در گفت و گو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس و مرتضی کاظمیان، تحلیل‌گر سیاسی مقیم فرانسه، به بررسی این موضوع شما پرداخته است.

لینک مستقیم

1/3/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4