مصاحبه‌

2018-02-24-21-15-47 تماس با خانواده‌اش نشده است. همچنین خانواده‌ی وی علیرغم مراجعه به مراکز قضایی و امنیتی سنندج نتوانسته‌اند در رابطه با محل نگهداری و یا...
2018-02-24-21-12-20 گفته می‌شود که با برداشتن روسری خود و تکان دادن آن در مکان‌های عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان می‌دهند. ویدا موحد 31...
2018-02-24-21-10-08 یک روز قبل نیز در مراسم نماز جمعه اهواز تجمع کرده و با بلند کردن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند. کارخانه ملی...
2018-02-24-21-07-44 دلیل ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی مطرح شود. او افزود: در کل ما (موضوع) محکومیت را نمی‌پسندیم. این قطع‌نامه که می بایست تا هفتم...
-50-------- آمار بازداشتی ها در این شهر بە ثبت رسیدە است. از این تعداد 40 شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی کە اغلب آنها بە همکاری با...

فرهنگ و هنر

2018-02-24-21-15-47 تماس با خانواده‌اش نشده است. همچنین خانواده‌ی وی علیرغم مراجعه به مراکز قضایی و امنیتی سنندج نتوانسته‌اند در رابطه با محل نگهداری و یا...
2018-02-24-21-12-20 گفته می‌شود که با برداشتن روسری خود و تکان دادن آن در مکان‌های عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان می‌دهند. ویدا موحد 31...
2018-02-24-21-10-08 یک روز قبل نیز در مراسم نماز جمعه اهواز تجمع کرده و با بلند کردن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند. کارخانه ملی...
2018-02-24-21-07-44 دلیل ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی مطرح شود. او افزود: در کل ما (موضوع) محکومیت را نمی‌پسندیم. این قطع‌نامه که می بایست تا هفتم...
-50-------- آمار بازداشتی ها در این شهر بە ثبت رسیدە است. از این تعداد 40 شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی کە اغلب آنها بە همکاری با...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

حمایت از دختران خیابان انقلاب تهران در دیگر شهرهای ایران در حال گسترش است و در این میان حتی زنان محجبە نیز از این خواست مدنی و مشروع زنان و دختران دربند ایرانی حمایت می‌کنند. در این رابطە در شهر مشهد یک زن چادری با در دست داشتن یک روسری مشکی بە حمایت از کمپین نە بە حجاب اجباری پیوست.

نافرمانی مدنی ازجملە راەهای مبارزە مسالمت‌آمیز در پیکار با رژیم‌هایی است کە از خشونت و سرکوب برای بقای خود استفدە می‌کنند. کمپین “نە بە حجاب اجباری” نیز بسان یکی از این نافرمانی‌های مدنی در ایران و در مقابلە با سیاست سرکوب خواست‌های مشروع زنان در حال شکلگیری و گسترش است و چنین پیداست رژیم قادر بە مهار آن نباشد.

یک ماه قبل زنی به نام ویدا موحدی، در خیابان انقلاب، تقاطع ابوریحان بالای یک پست برق رفت و روسری سفید خود را که بر سر چوب زده بود تکان داد. روز دوشنبه ۹ بهمن ماه، چند زن دیگر در تهران و اصفهان دست به حرکت مشابهی زدند که عکس‌های آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در عین حال روز چهارشنبە عکس‌هایی از یک زن چادری منتشر شده که در حرکتی مشابه دختران خیابان انقلاب، خواهان اختیاری شدن حجاب شده است. برخی دیگر از زنان محجبه هم پیش‌تر با انتشار توییت‌هایی حمایت خود را از اعتراض زنان به حجاب اجباری اعلام کرده بودند. در این رابطە جمیلە کدیور از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم با انتشار مقالەی در سایت خبری “سحام‌نیوز” بە حمایت از این کمپین پیوستەاست.

علی مطهری هم گفته: “مشکل امروز کشور حجاب نیست و زنان کم و بیش حجاب را رعایت می‌کنند و ما هم قائل به سختگیری نیستیم.”

این در حالی است کە روز سەشنبە محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم هم به موضوع اعتراض زنان به حجاب اجباری واکنش نشان داده و ضمن تأیید بازداشت یکی از دختران انقلاب، از برخورد بەگفتەی وی قانونی با این جرم خبردادەاست.

2/2/2018

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4