مصاحبه‌

2018-02-24-21-15-47 تماس با خانواده‌اش نشده است. همچنین خانواده‌ی وی علیرغم مراجعه به مراکز قضایی و امنیتی سنندج نتوانسته‌اند در رابطه با محل نگهداری و یا...
2018-02-24-21-12-20 گفته می‌شود که با برداشتن روسری خود و تکان دادن آن در مکان‌های عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان می‌دهند. ویدا موحد 31...
2018-02-24-21-10-08 یک روز قبل نیز در مراسم نماز جمعه اهواز تجمع کرده و با بلند کردن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند. کارخانه ملی...
2018-02-24-21-07-44 دلیل ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی مطرح شود. او افزود: در کل ما (موضوع) محکومیت را نمی‌پسندیم. این قطع‌نامه که می بایست تا هفتم...
-50-------- آمار بازداشتی ها در این شهر بە ثبت رسیدە است. از این تعداد 40 شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی کە اغلب آنها بە همکاری با...

فرهنگ و هنر

2018-02-24-21-15-47 تماس با خانواده‌اش نشده است. همچنین خانواده‌ی وی علیرغم مراجعه به مراکز قضایی و امنیتی سنندج نتوانسته‌اند در رابطه با محل نگهداری و یا...
2018-02-24-21-12-20 گفته می‌شود که با برداشتن روسری خود و تکان دادن آن در مکان‌های عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان می‌دهند. ویدا موحد 31...
2018-02-24-21-10-08 یک روز قبل نیز در مراسم نماز جمعه اهواز تجمع کرده و با بلند کردن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده بودند. کارخانه ملی...
2018-02-24-21-07-44 دلیل ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی مطرح شود. او افزود: در کل ما (موضوع) محکومیت را نمی‌پسندیم. این قطع‌نامه که می بایست تا هفتم...
-50-------- آمار بازداشتی ها در این شهر بە ثبت رسیدە است. از این تعداد 40 شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی کە اغلب آنها بە همکاری با...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

اعتراضات دوماە اخیر از سویی نشان‌ داد تودەهای مردم ایران رژیم استبدادی و آزادی‌ستیز جمهوری اسلامی را در کلیت خود نمی‌خواهند و از سوی دیگر این اعتراضات بیم و هراس سردمداران این نظام پوسیدە را بیش از هر زمانی نمایان ساختەاست. در پی اظهار نگرانی چند روز اخیر روحانی از سرنوشت جمهوری اسلامی، آخوند احمد جنتی از مهرەهای متنفذ و رئیس مجلس خبرگان رژیم، نسبت بە آیندە جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.

جنتی در نشستی که شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن برای تدارک چهلمی ن سالگرد انقلاب برگزار شد، گفت: نگران سال آینده هستم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی با اشارە بە وضعیت بد معیشتی مردم گفتەاست من وقتی می‌خواهم غذا بخورم ناراحت هستم که چرا عده‌ای دستشان به دهنشان نمی‌رسد. مسئولین امروز دارند چه می‌کنند؟

این در حالی است کە بر اساس گزارش وزارت کشور رژیم شعارهای مطرح‌شده در اعتراضات سراسری دی ۳۰ درصد اقتصادی و ۷۰ درصد سیاسی بوده‌ است. از فحوای سخنان خنتی چنین پیداست کە وی اعتقاد دارد به جای گشایش در فضای سیاسی و مقابله با رانت‌خواری و رفع تبعیض‌های اجتماعی، بهتر است مسئولان ثروت و سامان خود را پنهان کنند و نشان دهدند کەآنان نیز زندگی سادەای دارند. بە عقیدەی وی مردم اگر ببینند وضعیت مسئولان با مردم یکی است شرایط را تحمل می‌کنند اما در غیر این صورت صدایشان بلند خواهد شد.

سخنان جنتی کە از آن هراس و وحشت از آیندە جمهوری اسلامی مشهود است در حالی است کە چند روز پیش حسن روحانی در اظهار نظری بی‌سابقە گفتەبود: رژیم گذشته‌ که فکر می‌کرد سلطنتش مادام‌العمر و حکومت سلطنتی ابدی است به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد و نصیحت مردم و صدای مصلحان ، ناصحان، علما و بزرگان و فرهیختگان را نشنید. رژیم گذشته صدای اعتراض مردم را هم نشنید و فقط یک صدا شنید و آن انقلاب مردم بود. برای حکومتی که فقط می‌خواهد صدای انقلاب را بشنود، بسیار دیر است.

7/2/2018

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4